Martes , 19 marzo 2019
ULTIMAS NOTICIAS

EXCEL AVANZADO

1.-Aspectes generals
Vista del llibre de treball
 Insertar fulles , eliminar fulles
 Moure,copiar ,canviar el nom a les fulles
 Inmovilitzar Panels en el llibre de treball.


1.2.-Configuració de pàgina i impressió i treball amb finestres.
 Previsualització d` una fulla de treball : Vista Preliminar.
 Configurar Pàgina per Imprimir.
 Salts de pàgina.
 Tamany de pàgina.
 Màrges.
 Encapçalaments i peus de pàgina.
 Configuració de la fulla.
 Impressió de la fulla de treball.
 Impressió de gràfics.
 PlantillesOperacions amb el full de càlcul
 Creació de formats personalitzats.
 Format condicional
 Desplegar i donar format a les dades
 Format Condicional: Resaltar regles de celdes. Regles superiors i inferiors .


1.3.-Escales de color. Conjunt de icones.
 Enganxar especial
 Cálcul Manual i Automátic.
 Referencies Relatives, Absolutes i Mixtes.
 Definició de noms de celdes i rangs de celdes.
 Adició i eliminació de Noms de rang.
 Utilització de Noms de Rang en una fórmula.
 Vincles entre celdes, entre fulles i entre llibres.Base de dades
 Listes Personalitzades.
 Opció de Autocompletar.
 Fixa Dades: Ordenar.
 Separar texte en varies columnes.
 Treure duplicats.
 Consolidació de dades.
 Relació de dades amb altres fulles i llibres.


1.4.-Utilitat dels filtres.
 Aplicació de Autofiltre.
 Filtres de Selecció.
 Filtres Personalitzats.
 Filtre per Colors.
 Filtre per Icones.
 Copiar dades filtrades.
 Crear i guardar vistes personalitzades.


1.5.-Representació gràfica
 Gràfics i eines de gràfics: Fixes Disseny , Presentació i Format.
Tabla i gràfics dinàmics.
 Creació d`una tabla dinàmica.2.-Funcions
 Funciones Matemáticas y Trigonométricas
 Cociente()
 Entero()
 Redondear()
 Producto()
 Residuo()
 Subtotales()
 Suma()
 Sumar.Si()
 Truncar()


2.1.-Funció l.lógica
 Si()
 SI() encadenada
 falso
 Si No verdadero
 Y() O()

2.2 Funcions de Búsqueda i Referencia
 BuscarV()
 BuscarH()
 Columna()
 Fila()
 Filas()
 Indice()Funcions de data i hora
 Ahora()
 Dias360()
 Hoy()
 Fecha()
 Año()
 Mes()
 Día()
 DiaSem()
 Hora()
 Minuto()
 Num_de_Semana()
 Segundo()


2.3 Funcions de texte
 Carácter()
 Concatenar() – &
 Derecha()
 Encontrar()
 Extraer()
 Hallar()
 Igual()
 Izquierda()
 Largo()
 Mayusc()
 Minusc()
 Repetir()
 Valor()


2.4 Estadistiques
 max()
 min()
 promedio()
 Contar()
 Contara()


2.5 Barra formulari
 Llistes desplegables
 Botons d`opció
 Caselles verificació
 Grups de opció.Seguretat
 Seguretat
 Protegir a nivell arxiu.
 Protecció d` Apertura i escriptura.
 Crear Copies de Seguretat.
 Personalització de Excel
 Personalitzar barra d` eines.
 Utilitat d`Auto guardar.


2.6 Anàlisis i escenaris

 Anàlisis de sensibilitat
 Buscar objectiu
 Els escenaris
 Complements
 Anàlisis de dades
 Solver
 Validació de dades
 Missatges d` entrada

2.7 Tablas dinàmicas

 Que son les taules dinàmiques
 Crear una taula dinàmica
 Filtres
 Camp calculat
 Actualitzar taula dinàmica
 Gràfics dinàmics
 Informes
 Segmentació de dades
 Estils taula dinàmica

 

3.-Macros
Introducció a la utilitat de macros bàsiques sense Visual Basic.
 Introducció a les Macros.
 Grabació de macros.
 Ejecució d` una macro.

 

2 Comentarios

  1. Me gustaría recibir información del curso presencial de Excel

Deja un Comentario

Tu dirección de email no será publicada. Required fields are marked *

*

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net