viernes , 22 octubre 2021
ULTIMAS NOTICIAS
Inicio » LOGISTICA

LOGISTICA

logistica2LOGISTICA, GESTION DE ALMACENES

 

Horas Precio
Basico 5 125
Nivel 1 10 180
Nivel 2 30 310

Se estudian conceptos como seguridad, protección, planificación, organización, codificación ,códigos de barras,control inventario,manual organización,costos mercaderias LEER MAS


caretilleroCURSOS DE CARRETILLAS

Horas Precio
10 130 €

Carnet conducción carretillas frontal, retráctil, trilateral, plataformas elevadoras.Teoría sobre la seguridad y mantenimiento de carretillas  y prácticas en un circuito especialmente adaptado. LEER MAS

AUXILIAR DE ALMACEN.-PREPARACION PEDIDOS

imagesOperativa en operación pedidos,sistemas y equipos en la preparación de pedidos,

Envases y embalajes,Seguridad de accidentes y riesgos laborales

Horas Precio
30 300 €

prl

CURSOS PRL

Horas 8h 20h 60h
Temarios  pdf_icono
pdf_icono pdf_icono

Conceptos básicos sobre la seguridad y prevención en el trabajo, marco normativo, derechos y deberes básicos,riesgos específicos en el lugar de trabajo de la   actividad y del sector de la empresa.

El II Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, estableix noves modalitats de formació obligatòries des del 01 d’octubre de 2017, segons l’acta 02 de la Comissió Paritària del sector del metall de 27 de setembre de 2017. Desitges saber de quina manera afecta el nou conveni a la teva empresa? Ho aclarim a continuació.

Fins a la publicació de l’II Conveni Col·lectiu Estatal del Sector del Metall, es feia exigible que comptessin amb formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals específica a l’ofici que anessin a exercir, els treballadors que anessin a realitzar treballs en obres de construcció.

Amb aquest nou conveni la formació exigible per als treballadors canvia, i s’amplia l’obligatorietat de formar, també, a tots els treballadors del Sector del Metall que no treballen en obres de construcció.

El termini per impartir i exigir aquesta formació a les empreses del sector, comença a explicar des de l’aprovació del Capítol XVII i l’Annex II de el “II Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la tecnologia i els serveis del Sector del Metall (CEM)”, l’1 d’octubre de 2017, per la qual cosa ja és exigible.

A partir del 01 d’octubre de 2017, les empreses hauran de complir amb l’establert, en un termini màxim de tres anys, a raó de almenys un sisè de les seves plantilles per cada semestre, fins al 01 d’octubre de 2020, data a partir de la qual deurà estar format el 100% dels empleats de l’empresa.

Les empreses disposen de 6 mesos des d’aquesta data per formar almenys a un sisè de la seva plantilla. I hauran de formar, com a mínim, a un sisè de la seva plantilla cada semestre Tenint en compte que l’II Conveni va entrar en vigor l’1 d’octubre de 2017, és necessari que almenys 1/6 de la plantilla estigui formada abans de finalitzar el mes d’abril de 2018.

Addicionalment cal destacar que aquest límit és una formació de mínims, i que el que persegueix és que TOTS els treballadors disposin de la formació en PRL requerida.

A quines empreses i activitats afecta el nou conveni col·lectiu del metall?

Com a principal novetat, el nou conveni del metall, estableix la formació obligatòria, ja no solament per als treballadors en obra. Ara inclou també als treballadors fora d’obra, pertanyents al sector. Per tant, afectarà a un nombre molt més ampli d’empreses, segons tipologia del CNAE.

A continuació, us presentem un resum de les principals activitats industrials que es veuran regulades, a partir d’ara per aquest conveni:

Fusteria metàl·lica
Conductors i transportistes del sector del metall
Fabricació de matalassos
Fabricació de rellotges
Fosa de metalls
Instal·lació de calefacció i climatització
Instal·lació, manteniment i reparació d’ascensors
Manteniment de vies fèrries
Mecànica, manteniment i reparació de màquines o equips electromecànics.
Muntatge d’estructures tubulars
Operadors de plataformes elevadores del metall
Operadors de pont-grua del metall
Reparació i manteniment de línies i equips elèctrics
Soldadura
Tallers de reparació i manteniment de vehicles
Treballs de forja
Treball en gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustible
Treballs de Joieria
LLESTA COMPLETA ( ANNEX I CONVENI DEL METALL)

Formació obligatòria per a treballadors fora d’obra
Una de les novetats més importants del nou conveni del metall, és que defineix l’obligatorietat de la formació en prevenció de riscos laborals per a tots els treballadors fora d’obra. Tant que, inclou:

Personal directiu (6 hores presencials o tele-formació).
Personal d’oficina (6 hores presencials o tele-formació).
Personal de producció/manteniment en tallers/locals (20 hores presencials: 12 hores bàsiques + 8 hores especifica per ofici).
Personal amb funcions preventives bàsiques (20 hores presencials + 30 hores de tele-formació).
A més d’aquesta formació inicial, hi haurà una formació de reciclatge de 4 hores impartida cada 3 anys o quan el treballador hagi estat allunyat del sector almenys un any de forma continuada. Aquesta formació de reciclatge serà en la modalitat presencial excepte para directius i personal d’oficina que pot ser en la modalitat de tele-formació.

Si el treballador exerceix diversos oficis, no serà necessari fer una formació de 4 hores per cada ofici; es realitzarà una formació de 4 hores abastant els riscos de tots els oficis que exerceix.

Formació obligatòria per a treballadors en obra
Així mateix, els cursos de prevenció de riscos laborals per als treballadors en obra s’estableixen en dos cicles formatius:

Primer cicle formatiu obligatori de 8 hores.
Segon cicle formatiu obligatori de 20 hores (14 hores de formació bàsica per a tots els oficis + 6 hores de formació específica).
A més d’aquesta formació inicial, hi haurà una formació de reciclatge de 4 hores impartida cada 3 anys o quan el treballador hagi estat allunyat del sector almenys un any de forma continuada. Aquesta formació de reciclatge serà en la modalitat presencial excepte para directius i personal d’oficina que pot ser en la modalitat de tele-formació.

Si el treballador exerceix diversos oficis, no serà necessari fer una formació de 4 hores per cada ofici; es realitzarà una formació de 4 hores abastant els riscos de tots els oficis que exerceix.

Una altra novetat que inclou l’II Conveni del metall en el seu annex III és un sistema de convalidacions de les formacions esmentades, segons la taula:

 FORMACIÓ EN ORIGEN ACCES A: REQUISITS PREVIS
Curs 50 h nivell bàsic metal  Curs 60 h nivell bàsicconstrucció Modul de 14 hores (part troncal)  annex VI apartat B
Curs 50 h nivell bàsic metal  Curs 20 h ofici construcció Mòdul part específica ofici 6 horas
Curs 60 h nivell bàsic

Construcció

 Curs 50 h nivell bàsic metall Convalidació Automática
Curs 60 h nivell bàsic

Construcció

 Curs 20 h ofici metall Mòdul part específica ofici de 8 hores
 Curs 20 h ofici construcció  Curs 20 h ofici metall Mòdul part específica ofici de 8 hores
 Curs 20 h ofici metall  Curs 20 h ofici construcció Mòdul part específica ofici de 6 hores

4 Comentarios

 1. QUISIERA HACER EL CURSO DE CARRETILLERO CUANTO ANTES ESTA SEMANA MI MOVIL ES EL 649035527

  • Buenas tardes;
   El precio para trabajadores es de 130€ y para los parados 100€.

   El próximo sábado 18 de Julio se hará el curso de carretillero:
   HORARIOS:
   09:00h a 13:00h – TEORÍA
   15:00H a 19:00h – PRACTICA

   Documentación que hay que traer:
   – Foto de carnet
   – DNI
   – Hoja de DARDO del SOC o similar. (PARADOS)

   Traer documentación antes del 18 de Julio.

 2. Juan Vicente Auad Suárez

  Para renovar quisiera saber el costo gracias

Deja un Comentario

Tu dirección de email no será publicada. Required fields are marked *

*

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net